Kontakt


Adresa ÚV SR: (Oficiálna poštová adresa)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Telefón: 02/5729 5111
Fax: 02/5249 7595
E-mail:info@vlada.gov.skurad@vlada.gov.sk
    
Adresa sídl:
Odbor prierezových priorít
Sekcia Centrálny koordinačný orgán
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
Bratislava
 
Telefón: +421 20925 914
E-mail: ladislav.simko@vlada.gov.sk – riaditeľ odboru prierezových priorít